האם תסכימו שגנן יספר את שיערכם?

ועל אחת כמה וכמה מה בנוגע לשיניכם? האם הייתם מוכנים לעבור ניתוח בשיניכם ופיכם, למשל, על ידי אדם שלא התמחה ספציפית בתחום הפה והלסת הכירורגי? ובכן, זה בדיוק מה שמתרחש, כאשר אתם פונים לבצע טיפול שיניים ספציפי אצל רופא שיניים אשר אינו מתמחה בסוג מסוים זה של טיפול, כגון יישור שיניים, טיפולי חניכיים ואף ניתוחים והחדרת שתלים על ידי רופא…

מאת: לירן גלפנד

ועל אחת כמה וכמה מה בנוגע לשיניכם? האם הייתם מוכנים לעבור ניתוח בשיניכם ופיכם, למשל, על ידי אדם שלא התמחה ספציפית בתחום הפה והלסת הכירורגי? ובכן, זה בדיוק מה שמתרחש, כאשר אתם פונים לבצע טיפול שיניים ספציפי אצל רופא שיניים אשר אינו מתמחה בסוג מסוים זה של טיפול, כגון יישור שיניים, טיפולי חניכיים ואף ניתוחים והחדרת שתלים על ידי רופא שיניים כללי ולא מומחה בתחום.

לפיכך, נשאלת השאלה:

האם הדבר חוקי? ולכל רופא שיניים מותר לבצע כל סוג טיפול שיניים ופה שיחפוץ?

או במילים אחרות, מהו המצב המשפטי בסוגיה זו? ומה עוד ניתן וחייבים לשפר?

המצב החוקי כיום

כיום, במצב המשפטי הקיים, עקרונית, רשאים כל רופאי השיניים, כולל שאינם מומחים, לעסוק בכל סוג ממגוון טיפולי השיניים הקיימים. אך כל זאת, מלבד ביצוע הרדמה כללית למטופל, הדורשת התמחות פורמאלית. גם בהנחיות משרד הבריאות, הנושא אינו מוסדר כראוי ולא קיים איסור לדבר. במילים אחרות, רופא שיניים אשר סיים את חוק לימודיו, רשאי היום לבצע למשל טיפולי יישור שיניים, וכיו”ב וזאת מבלי שעבר התמחות מסודרת בתחום. וכל זאת, למרות שקיימים מסלולי התמחות פורמאליים, לתחומי ההתמחות השונים מעולם רפואת השיניים, מטיפולי שורש ועד לניתוחי פה ולסת.

אומנם, בחקיקה הקיימת כיום, מוסדרים חלק מהעניינים הנוגעים לסוגיה זו של מומחיות רופאי השיניים. למשל, איסור על רופא שיניים כללי, או מומחה בתחום x, להשתמש בשם המטעה לחשוב כאילו המדובר במומחה בתחום y. עם זאת ולמרבה הצער, תחום זה שבמאמרנו עדיין פרוץ.

קרקע פורייה לרשלנות

כפועל יוצא מהאמור, נוצרה בעצם קרקע פורייה ומועדת לרשלנות בטיפולי שיניים, הדורשים מומחיות, אך מבוצעים באופן שאינו מקצועי מספיק. דבר זה ניתן לראות, כבא לידי ביטוי, בתוכניות טיפול בלתי מקצועיות. וכן, לא אחת בהבנה מערכתית חסרה, שלעתים נדרשת, בטיפולים בתחומים מסוימים ובמיוחד במורכבים שבהם. חיזוק לתופעה מדאיגה זו, ניתן לראות תוך עיון בנתוני מרכז המחקר והמידע של כנסת ישראל. שם, ניתן ללמוד על היחס הבלתי נתפס, בין כמות רופאי השיניים הכלליים למול אחוז המומחים, הזעום, מתוכם. בנוסף, ומתוך תנאי החממה לרשלנות כאמור, גדלה תופעה בתחום רפואת השיניים, המתבטאת בטשטוש, שלא לומר הסתרה, מציבור המטופלים את העובדה כי רופא שיניים x אינו מומחה בתחום המבוקש על ידם. מצד שני, תופעה נוספת, שצמחה על קרקע פורייה זו שבחממת הרשלנות, הינה הבדלי מחירים בין רופא מומחה הגובה מחירים הגבוהים, משמעותית, מחברו הרופא הכללי. דבר זה, יוצר מצב בו אנשים רבים, מתוך חיסרון כיס ולית ברירה, מעדיפים לשלם על טיפול זול אצל רופא שיניים שאינו מומחה. זאת כאשר, כפי שקורה לא אחת, הזול הופך למאוד ביוקר.

פרט מעניין נוסף הינו, כי על פי מחקרים, הרי שהסיכוי של רופא שאינו מומחה להיכשל בביצוע טיפול שורש למשל, עומד על 35%.לעומתו חברו המומחה, לפי המחקר, יכשל אך ורק ב -15.5% מהטיפולים.

לסיום נקודה זו יצוין, שבקרב עו”ד רבים תחום זה של טיפולי שיניים נחשב כ”פחות יוקרתי “, כאשר כפועל יוצא מדבר זה, עורכי דין רבים נמנעים מלפתח מומחיות מספקת בתחום. וזאת למרות, שתחום טיפולי השיניים, מהווה כזה הטומן בחובו נזקים חמורים , כולל פיצויים משמעותיים גם על טיפולים עתידיים הנפסקים, לא אחת, לטובת המטופל.

מה ניתן וחובה לעשות?

לדעתנו, המצב כיום וכפי שתואר במאמר זה אינו יכול להימשך ולכן טעון שיפור. לדעתנו, השינוי צריך לבוא ראשית בהנחיות משרד הבריאות. בהנחיות כאמור ניתן למשל, לאסור על רופאי שיניים כלליים, לטפל במקרים הדורשים מומחיות ייחודית ובעלי פוטנציאל השלכות חמורות, על בריאות ו / או על איכות חייו של המטופל. אפשרות אחרת הינה, צמצום המקרים בהם, בתי המשפט, מחלקים את האחריות לנזק, בין הרופא המפר לנפגע והטלתה, כברירת מחדל, על הרופא.

ולסיום, כאמור, ישנה חקיקה קיימת, המסדירה סוגיות שונות בנוגע לנושא זה של רופאת שיניים, הדורשת מומחיות. לכן, לדעתנו, ראוי להגביר את האכיפה על הרופאים המפרים את אותה חקיקה. דבר זה, עשוי לחזק את ההרתעה. וכן, יסייע למטופלים לקבל את הטיפול המיטבי בשיניהם ופיהם. והחשוב לא פחות, מבחירתם המודעת והחופשית.

במצב החוקי בישראל שנת 2015 וזאת אף כפי שעולה מדו”ח מבקר המדינה, שהוגש לאחרונה, מצב הפיקוח על מרפאות השיניים בישראל טעון שיפור וזאת בלשון המעטה. לפי הדו”ח כאמור, טיפולי שיניים הניתנים לטובת מבוטחי קופות החולים, על ידי מרפאות שיניים, תאגידיות, שבהסכם עם הקופות, הרי, שנוהל משרד הבריאות משנת 2010 מחייב עקרונית את הפיקוח עליהן. כך, וכמצוין בדו”ח ” … מאוחדת מבצעת בקרות בודדות מדי שנה, ושאר הקופות עושות בקרות בתדירות גבוהה יותר“. קרי, חרף הנוהל המציאות בנושא אינה משביעת רצון וזאת בשל אי קביעת תקן בנושא.

לפיכך, ספק עם אנו המטופלים, בענף בריאות השן, יכולים לישון בשקט. שכן, בשיטת הפיקוח, המנוהלת כיום, ישנם חורים רבים הדורשים טיפול שורש ותיקון של אותה שיטה. כל שכן וקל וחומר, מעוררת דאגה עצם העובדה, כי מרפאות השיניים הפרטיות, שאינן תאגידיות ולא מקיימות הסכם עם קופות החולים, רמת הפיקוח עליהן הינה אפסית וכמעט בלתי אפשרית, במצב השורר כיום.

מרפאות בהסכם עם קופות החולים

כאמור מצב הפיקוח על מרפאות, המעניקות טיפולי שיניים למבוטחי קופות החולים, הינו רחוק מלהיות משביע רצון, אך קיים במידה זו או אחרת. להלן דוגמה, כפי שצוינה בדוח מבקר המדינה האחרון, המסברת את האוזן לגבי מצב הפיקוח בשטח, היכן כאמור, שבמידה מסוימת, עוד קיים.

במרפאת שיניים השייכת למחוז דרום, נערכה בדיקה, על ידי רופא השיניים המחוזי, אשר מצא ליקויים חמורים כגון, אי רישום ממצאים רפואיים, ערכת החייאה בלתי תקינה בעליל, אי העסקת סייעת ועוד ממצאים. כאשר כל הנ”ל, ללא ספק, מהווים הפרה של חוק זכויות החולה, נוהל בריאות השן וכיו”ב. לא זו אף זו, כי אף בפרספקטיבה של זמן עלה, כי לא תוקנו כל הליקויים החמוריםשנתגלו בבדיקה. ובנוסף ואם לא די בכך, גם הרשויות לא נקטו נגד הרופא, האחראי, כל סנקציה מרתיעה, או מתקנת כאחד. לדבריו של מבקר המדינה, בעניין הנ”ל, כפי שהובאו בדו”ח התבטא הראשון כי” … על משרד הבריאות לוודא שמנגנוני הבקרה המופעלים על המרפאות הם תכליתיים ואפקטיביים. במסגרת זו ראוי שהמשרד ישלב בנהליו כללים בנוגע לבקרה חוזרת במרפאה שנמצאו בה ליקויים, וכן דרישה שהקופות ידווחו לו על תיקון הליקויים שעלו בבקרה.

כאשר נמצאים ליקויים חמורים, ביחוד בביקורות חוזרות, על המשרד לנקוט אמצעים כנגד הרופא שחרג מהנהלים, בהתאם לסמכויות שניתנו לו בפקודת רופאי השיניים”.

מצבן של מרפאות השיניים הפרטיות

על פי האמור לעיל ניתן לראות כאמור, כי הפיקוח על מרפאות העובדות עם קופות החולים לוקה ביותר בחסר, אך קיים. לעומת זאת וכמצוין לעיל, הפיקוח על המרפאות הפרטיות כלל אינו קיים. לפיכך, עולה חשש, מובן, כי המצב במרפאות השיניים הפרטיות חמור, אף יותר, ממצב המרפאות הקשורות, בהסכם, עם קופות החולים. וכן, כי קיימת סכנה בריאותית של ממש למטופלים במרפאות השיניים הפרטיות. ובאשר לזאת מציין המבקר בדו”ח כאמור כי “הממצאים החמורים שעלו מבקרות משרד הבריאות על מרפאות שהקופות התקשרו עמן מעלים חשש כבד לכך שגם במרפאות השיניים הפרטיות שלא התקשרו עם קופות החולים יש ליקויים חמורים.”

וכראיה לאמור, נושא החשד שהעלתה קופ”ח כללית, בדו”ח המבקר, לפיו חלק מהרופאים נמנעים מלהתקשר עם קופות החולים. כאשר זאת כפי הנראה, מחששם ה”מוצדק” של בעלי המרפאות מעמידתם תחת זרקור הפיקוח, ש”עלול” להציגם באור שלילי, עקב הליקויים שיתכן ומהווים מנת חלקן של אותן מרפאות חשודות.

ו/או בלשון דו”ח המבקר “בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 2014 השיבה הכללית כי אפשר להניח שיש מרפאות פרטיות שהליקויים בהן חמורים פי כמה וכמה, וכי הפיקוח שמגיע כ”תופעת לוואי” לחתימה על הסכם ההתקשרות עם הכללית,מרתיע חלק מהרופאים להתקשר עמה כמרפאת הסכם”.

לקראת סיום ולמען הסר ספק יצוין, כי מציאות זו של פיקוח לוקה, או אם בכלל והמהווה כר פורה לפגיעה, לעתים חמורה, בבריאות המטופלים. הרי שזו, גוררת עמה בהכרח ריבוי של הגשות תביעות משפטיות, בגין רשלנות רפואית, כנגד הרופאים המעוולים.

ולסיכום, מבקר המדינה בסכמו את נושא האמור בשורות אלה, בדו”ח, ציין את מסקנותיו האופרטיביות לפיהן “…ראוי אם כן שמשרד הבריאות יחיל מנגנוני פיקוח וביקורת על רופאי השיניים הפרטיים שלא התקשרו עם קופות החולים…“. וכל זאת, מחשש לפגיעה, בבריאות הציבור, שלה כל התנאים לצמוח, עקב המציאות הנהוגה כיום קרי, איש או רופא הישר בעיניו יעשה.

תיד ובתקווה שתהא טובה הרבה יותר.ליעוץ פרטני

צרו קשר עוד היום
לפגישת יעוץ