זכויות נפגע עבודה

נפגע עבודה, זהו אדם אשר נגרם לו נזק בזמן העבודה ו/או עקב וכתוצאה מהעבודה. פגיעה בעבודה יכולה להתקיים בדמות, תאונת עבודה, מחלת מקצוע, או מיקרוטראומה שגרמו לנזק בר הפיצוי. תאונת עבודה- על פי החוק, תאונת עבודה מוגדרת, ככזאת, שאירעה תוך כדי ועקב עבודתו של, הנפגע, התובע. עם זאת יצוין, כי הגוף המוסמך לקבוע, בסופו של יום, האם אכן עסקינן…

נפגע עבודה, זהו אדם אשר נגרם לו נזק בזמן העבודה ו/או עקב וכתוצאה מהעבודה. פגיעה בעבודה יכולה להתקיים בדמות, תאונת עבודה, מחלת מקצוע, או מיקרוטראומה שגרמו לנזק בר הפיצוי.

תאונת עבודה- על פי החוק, תאונת עבודה מוגדרת, ככזאת, שאירעה תוך כדי ועקב עבודתו של, הנפגע, התובע. עם זאת יצוין, כי הגוף המוסמך לקבוע, בסופו של יום, האם אכן עסקינן בתאונת עבודה, הינו המוסד לביטוח לאומי.
מחלת מקצוע- מחלת מקצוע, היא כזו שנגרמה עקב תנאי עבודתו של הנפגע. בכדי שהנפגע, התובע, יזכה בהכרה, וכפועל יוצא ממנה לזכויות המגיעות, לנפגעי עבודה, מאותה מחלת מקצוע. הרי שבשביל הנ”ל, על הנפגע להוכיח קשר, סיבתי, בין תנאי עבודתו ללקותו במחלה. במוסד לביטוח לאומי, ישנה רשימת מחלות מקצוע, סגורה, כאשר התובע, הנפגע, מצליח להוכיח קשר סיבתי בין אחת המחלות, המנויות, ברשימה לבין תנאי עבודתו. הרי שאזי, יוכר כבר זכויות, בהתאם לדרגת הנכות, שתיקבע לו, בביטוח הלאומי. עם זאת, ניתן לראות בפסיקה, כי בתי המשפט הכירו, אף, במחלות שאינן מנויות ברשימת המוסד, לביטוח הלאומי, כמחלות מקצוע, על כל המשתמע מכך.
מיקרוטראומה- המדובר, בדרך נוספת להכיר בפגיעה, מעבודה, כמזכה בפיצוי כספי ו/או זכויות נוספות. הכוונה במקרה זה, לתנועות, או פגיעות מזעריות, חוזרות ונשנות, לאורך זמן ממושך, עד אשר גרמו בסופו של יום לנזק, משמעותי, בו מבקש התובע להכיר כפגיעה, מהעבודה, עד כדי נכות. בית המשפט, תיאר את תופעת המקירוטראומה, כזליגת טיפות מים, טיפה אחר טיפה, על גבי אבן, עד אשר נוצר בה חור של ממש.

זכויות נפגע עבודה מהביטוח הלאומי

אדם אשר נפגע בעבודה, באחת הדרכים הנ”ל, הרי שהינו זכאי להגיש תביעה לפיצויים והכרה בנכות, כנגד המוסד לביטוח הלאומי. בכדי, לצלוח את הליך התביעה, כאמור, יש צורך למלא מיני טפסים, כגון ב.ל. 250 ולהתנהל בדיוק כפי שעורך הדין, המומחה בנזיקין ופגיעות בעבודה, מורה לכם. היה והוכרתם, זה מכבר, כנכים, של הביטוח הלאומי, מגיעות לכם זכויות בהן ניגע בקצרה להלן:
ראשית, למוכר כנכה בביטוח הלאומי, מגיעה הזכות, לקבלת טיפול רפואי, קרי מימון הוצאותיו הרפואיות הרלוונטיות.
כמו כן, זכאי הנפגע, לתשלום המכונה דמי פגיעה והניתן, בגין אובדן כושר עבודתו, של נפגע. עקרונית, גובה התשלום כאמור, הינו כ-75% משכרו הממוצע של הנפגע, במשך 3 החודשים שקדמו לתאונה, אותם יקבל בעבור התקופה, כאמור, בה אינו עבד. יצוין, כי גובה התשלום, הנ”ל, ניתן עד לתקרה שנקבעה בחוק.
זכות נוספת מגיעה לנפגע, שבתום 3 החודשים כאמור, עדיין סובל מהפגיעה באופן משמעותי. בתום התקופה, הנ”ל, רשאי הנפגע לפנות לביטוח הלאומי, שיכנס וועדה, שתקבע, את גובה נכותו, אם בכלל. במקרים מסוימים ובהתאם לגובה הנכות שנקבע, יהא זכאי הנכה לקבל מענק נכות חד פעמי, או קצבת נכות, מעבודה, שתיקבע, לעתים, לכל החיים.
בנוסף, היה וחלילה נפטר הנפגע בעבודה והותיר אחריו משפחה, כלומר תלויים, זכאים האחרונים, לזכויות, המנויות בחוק.
לסיום נושא זה יצוין, כי במקרים מסוימים, בהם הנפגע נאלץ להחליף את מקום עבודתו, עקב הפגיעה, יהא זכאי, הראשון, למימוןשיקומו, המקצועי, על ידי הביטוח הלאומי.

תביעה כנגד המעביד

לא אחת, ישנם מקרים, בהם נגרמת פגיעה בעבודה וניתן לתבוע גם את המעביד, מלבד המוסד לביטוח לאומי. בכדי לברר, האם קיימת עילת תביעה לנפגע, עבודה, כנגד מעסיקו, עליו ראשית לפנות לעו”ד המומחה בנזיקין ופגיעות בעבודה, אשר יעריך את סיכויי התביעה. עקרונית, בתביעה כאמור, כנגד המעביד, יברר עורך הדין, בכל מקרה לגופו, האם התרשל המעביד במקרה הספציפי. כלומר, האם עמד המעביד בחובת הזהירות, המשמעותית, המושתת עליו, באותו מקרה תביעה פוטנציאלית. למעביד, ישנה אחריות גבוהה, ביותר, כלפי העובד, שכן עליו לוודא, בשגרה, כי מקום העבודה הינו, אתר, בטוח בעבור העובד. עם זאת, היה אף ויזכה העובד בתביעה, כנגד מעסיקו, הרי שסכום הפיצוי, שיקבל, יתקזז עם הפיצוי, שקיבל, מהביטוח הלאומי.

התנהלות מול מעביד נתבע

באשר להתנהלות מול המעסיק, היה ותובעים גם את המעסיק, ייתכן והאחרון, ירצה “להצניע” את רשלנותו במקרה, וזו בלשון המעטה. לכן, לעתים, ישנם מעבידים המסרבים למלא טפסים, הנדרשים לתביעה, כגון ב.ל 250, וטופס תביעה לדמי פגיעה. יודגש ויובהר, כי המעסיק מחויב למלא טפסים אלא וכראוי. לכן, היה ונתקלתם בהתנגדות, כאמור, מצד המעסיק, מומלץ ליידע את המוסד לביטוח לאומי, שיפנה בעצמו, ישירות, למעסיק.

פיטורי נפגע עבודה

פעמים רבות עולה השאלה, על ידי נפגעי עבודה, האם עתה, כשהם פגועים, מעסיקם יוכל לפטרם מן העבודה?
ובכן, התשובה הינה, כי כל עוד מצוי העובד בימי מחלה, עקרונית, אין המעסיק רשאי לפטרו. עם זאת, לאחר שחלפו ימי המחלה, של הנפגע, בגדול, רשאי המעסיק לפטרו, חרף העובדה, כי העובד עדיין סובל מן הנזק שנגרם לו, עקב עבודתו. כמובן, כי אותם פיטורין, שנראה, שמתרחשים עקב פגיעת העובד, נדרשים להיות בגבולות תום הלב.
ולסיכום יצוין, כי באשר לימי מחלתו של נפגע, עבודה, הרי שהאחרון אינו צובר אותם וזאת, כל עוד הינו נעדר מעבודתו, עקב הפציעה. מצב דומה, חל באשר לימי החופשה, השנתית, אשר נצברת, אך ורק בהתאם לימי עבודה, בפועל, של העובד.ליעוץ פרטני

צרו קשר עוד היום
לפגישת יעוץ