לקיתם בתסמונת התעלה הקרפלית? בדקו זכאותכם לפיצויים!

האם אתם, העובדים עם הידיים, חשים כאבים, כגון, בשורש כף היד, זרמים, נימול או חלילה שיתוק המפריע, לכם, להרים חפצים ואולי, אף, להמשיך ולעבוד? אם עניתם בחיוב, לפחות על חלק, מהמצוין לעיל, ייתכן והנכם סובלים ממה שמכונה תסמונת התעלה הקרפלית או בקיצור CTS. תסמונת התעלה הקרפלית נגרמת, מתוך פעילות מונוטונית, מתמשכת, של קבוצת האצבעות, אשר..

האם אתם, העובדים עם הידיים, חשים כאבים, כגון, בשורש כף היד, זרמים, נימול או חלילה שיתוק המפריע, לכם, להרים חפצים ואולי, אף, להמשיך ולעבוד?

אם עניתם בחיוב, לפחות על חלק, מהמצוין לעיל, ייתכן והנכם סובלים ממה שמכונה תסמונת התעלה הקרפלית או בקיצור CTS. תסמונת התעלה הקרפלית נגרמת, מתוך פעילות מונוטונית, מתמשכת, של קבוצת האצבעות, אשר כתוצאה ממנה, מופעל לחץ, על העצב המידיאני. אותו עצב,  נמצא בתוך התעלה הקרפלית, שעוברת, משורש כף היד, לכיוון האגודל ולוחצת על, העצב, הנ”ל. כל האמור, גורם לתופעות והתסמינים, כגון, הנזכרים בתחילת מאמר זה.
עם זאת, בוודאי תתנחמו לגלות שבתוך מצב לא סימפטי זה, ישנן אף חדשות טובות, לפחות באופן יחסי. כלומר, היה וחליתם בתסמונת התעלה הקרפלית וזו נגרמה, לכם, עקב עבודתכם עם הידיים, כגון בקלדנות, הברגה, תפירה ואף עם מוצרים קפואים. היה וכך, הרי שיתכן שמגיעים לכם פיצויים, מן המוסד לביטוח לאומי.
ובמה הדברים אמורים?

 תסמונת התעלה הקרפלית כמחלת מקצוע

על פי חוק הביטוח הלאומי, הרי שהזכאים להיות מוכרים כנפגעים מעבודה, הינם או מי שהוגדר כנפגע בתאונת עבודה או הנפגע ממחלת מקצוע. יצוין, כי בהקשר לענייננו, בכדי להפוך למוכר כנפגע, ממחלת מקצוע, על התובע זכויותיו, לסבול ממחלה, אשר נגרמה לו, כתוצאה מעבודתו. וכל זאת, כשאותה מחלה מופיעה ברשימה, הסגורה, של מחלות המקצוע המנויות בתוספת לתקנות המל”ל.
תסמונת התעלה הקרפלית, מופיעה ברשימת הביטוח הלאומי ומוגדרת בתקנות כ-“דלקת של גידים ותיקיהם או דלקת במקומות חיבור שרירים לעצמות, הכל בכף היד או במרפק“. כמובן, שעל הנפגע להוכיח קשר סיבתי, בין אופי עבודתו, לנזק הנתבע. כלומר, על התובע להוכיח ביצוע הפעולות, המזיקות, שוב ושוב, של חלקי היד הרלוונטיים כגון, כף היד, האצבעות או המרפק. וכל זאת, כאמור, כחלק מעבודתו ובמשך תקופה ממושכת.

דרך נוספת לזכות בפיצויים

חרף הנ”ל, ישנם עובדים, למשל כאלה שעבדו עם כלים רוטטים וכדומה, ואשר סובלים ממאפיינים הדומים, לתסמונת התעלה הקרפלית. אלא שאותם עובדים, לעתים, אינם נכנסים בהגדרות הביטוח הלאומי, של התסמונת, כמחלת מקצוע. עם זאת, דרכם של אותם עובדים לקבלת פיצוי, מן הביטוח הלאומי, עדיין אינה חסומה. שכן, יתכן והללו יוכלו לזכות, בפיצוי, מתוך תורת המיקרוטראומה. ובמה הנ”ל אמורים?
תורת המיקרוטראומה, נוצרה בפסיקת בתי הדין לעבודה ולפיה, נזק שנגרם כתוצאה מפגיעות זעירות, חוזרות ונשנות, אשר בהצטברותן גרמו לנזק הנתבע. הרי, שהדבר ייחשב כתאונה המוכרת, כבת פיצוי, במוסד לביטוח הלאומי. ניתן לדמות את הדבר, כפי שתואר בפסיקה כ-“טיפות מים המחוררות חור באבן עליה הן נושרות“. כך, אותם נזקים זעירים, הנגרמים שוב ושוב, עקב עבודתו של אדם, במשך תקופה ממושכת. אותם נזקים, גורמים לבסוף לפגיעה המשמעותית והמוכרת, כברת פיצוי. לא למותר לציין, כי אף בכדי להוכיח נזק, שנגרם כתוצאה ממיקרוטראומה, יש צורך להצטייד בחוות דעת, רפואית, מתאימה.
ועצת זהב לסיום, חשוב ביותר, כי ברגע שנודע לכם חלילה, שלקיתם בתסמונת התעלה הקרפלית, ככל מחלת מקצוע אחרת, יש לפנות, מיד, לייעוץ אצל עורך דין מומחה בתחום. שכן, האחרון מעלה, בעשרות מונים, את סיכוייכם לזכות בהכרת המוסד לביטוח לאומי, כנפגעי עבודה. הכרה שכזו, עשויה להוות גורם משמעותי, בכל הנוגע לאיכות חייכם, בעתיד ובתקווה שתהא טובה הרבה יותר.מאמרים נוספים

האם מישהו מפקח על מרפאות השיניים בישראל?

זכויות נפגע עבודה

לקיתם בתסמונת התעלה הקרפלית? בדקו זכאותכם לפיצויים!

מה הקשר בין סרטן עור לפיצויים מביטוח לאומי?

על תסמונת השרוול המסובב בכתף וההתמודדות עמה

ליעוץ פרטני

צרו קשר עוד היום
לפגישת יעוץ