שאלות ותשובות

ביטוח לאומי

 מתי יש להגיש תביעת פיצויים מביטוח לאומי?

יש להגיש את התביעה לא יאוחר משנה אחת מיום התאונה. תביעה שהוגשה באיחור עלולה להידחות או לפגוע באופן משמעותי בגובה הפיצויים.

האם עורך הדין שלי יכול לייצג אותי בוועדה הרפואית של ביטוח לאומי?

כמובן ואפילו רצוי.

באילו מקרים משולמת קצבת נכות כללית מלאה או חלקית?

הקצבה משולמת במקרה של נכות שגרמה לאובדן כושר עבודה העולה על 3 חודשים.

באילו תנאים מאושרת נכות כללית על פי חוק ביטוח לאומי?

על פי החוק צריכים להתקיים 2 תנאים מצטברים:

ראשון – נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות; או בשיעור של 40% לפחות, אם לאחד הליקויים נקבעה נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות שני – דרגת אי-כושר בגובה של 60% לפחות.

כיצד יחליטו אם לזמן אותי לוועדה רפואית לקביעת אחוזי נכות? מי קובע את דרגת אי הכושר?

התובע מקבל זימון לוועדה רפואית אשר קובעת את אחוזי הנכות הרפואית ואת דרגת אי הכושר ע”ס המסמכים הרלוונטיים, התלונות של התובע, המבחנים הרפואיים שבתקנות הביטוח הלאומי והסקת מסקנות. אם הוועדה תחליט על קביעת אחוזי נכות, התיק יעבור לפקיד תביעות של המוסד לביטוח לאומי לקביעת דרגת אי-כושר על סמך חוות הדעת של הוועדה הרפואית, ולעתים גם על סמך הדו”ח הסוציאלי.

האם קצבת הנכות תישלל ממני במקרה של הכנסה מעבודה או ממקור אחר?

לפי החוק, גם אם קיימת הכנסה מהעבודה או ממקור אחר, קצבת נכות לא נשללת באופן אוטומטי, וזכאות וגובה הקצבה יהיו תלויים בגובה ההכנסות.

יש לכם שאלות נוספות? מתלבטים? זקוקים לליווי או ייעוץ? צרו עמנו קשר ישיר

תביעות לפי פוליסת ביטוח

מתי חלה התיישנות על תביעות לפי פוליסות ביטוח?

עפ”י החוק, תביעה לפי פוליסת ביטוח מתיישנת בחלוף 3 שנים מיום התרחשות האירוע המזכה (תאונה, התפרצות מחלה וכו’).עם זאת, אם מדובר בקטין, ההתיישנות תספר מהגעת הקטין לגיל 18.

כיצד נקבע פיצוי על פי פוליסות ביטוח?

תגמולי ביטוח מחושבים לפי הנוסחה בהתאם לתנאי הפוליסה.

באילו מקרים אני זכאי לקבל פיצויים מחברת ביטוח עקב מחלה קשה?

פוליסות המכסות מחלה קשה, מפרטות את רשימת המחלות המבוטחות ותיאורן. ככל שהמחלה תואמת את אחת המחלות המפורטות בפוליסה, תהיה זכאי לתשלום התגמולים. חשוב לציין כי לעיתים ניתן “לתקוף” את הוראות הפוליסה הרלוונטיים ולכן תמיד מומלץ לפנות לייעוץ משפטי.

תאונות עבודה

מהי תאונת עבודה?

על מנת שתאונה/מחלה תחשב כ”פגיעה עבודה”, צריכים להתמלא אחד משני תנאים עיקריים :

 • פגיעה כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבודה. מדובר באירוע ספציפי במהלך העבודה ולצורך העניין גם אירוע ספציפי שארע בדרך מהעבודה או אליה.
 • “מחלת מקצוע” קרי, מחלה שנגרמה לעובד עקב סוג העבודה ו/או שהתנאים במקום העבודה היו גורמים משמעותיים להופעתה.

ביטוח לאומי הכיר בך בתור נפגע עבודה, למה אתה זכאי ומה השלב הבא?

אם הוכרת על ידי הביטוח הלאומי כנפגע בעבודה, אתה זכאי לקבלת דמי פגיעה עבור 91 ימים מיום הפגיעה, בגובה של 75% משכרך החודשי. אם בתום 91 ימים אתה עדיין סובל מהפגיעה, עליך להופיע בפני ועדה רפואית שתקבע את דרגת נכותך, ובהתאם לכך תשולם לך קצבה חודשית או מענק.

למה זכאי נפגע תאונת עבודה?

ברוב המקרים לנפגע תאונות עבודה יש זכות להכרה כנפגע עבודה מהמוסד לביטוח לאומי ולקצבת נכות ושאר הטבות עפ”י החוק ביטוח לאומי. כמו כן הוא יכול להיות זכאי לפיצויים מהמעסיק או חברת הביטוח שלו. בנסיבות מסוימות, הנפגע זכאי לקבל קצבאות ומענקים מקרן הפנסיה או פוליסות ביטוח פרטיות.

מהן דרגות הנכות ומה הזכאות בגינן?

הזכויות של נפגע עבודה מבוססות על אחוזי נכות שנקבעות על ידי וועדה רפואית. באופן כללי יש 3 מדרגות נכות:

 • נכות עד 9% אינה מזכה בקצבה או הטבות.
 • נכות מ-9% עד 19% מזכה במענק חד-פעמי. נכות זמנית בשיעור זה מעניקה תשלום חודשי בתקופת הנכות הזמנית.
 • מי שנקבעה לו דרגת נכות 20% ומעלה זכאי לקצבה חודשית, וכן להטבות לפי דרגת נכות.

מתי יש להגיש תביעת פיצויים מביטוח לאומי?

יש להגיש את התביעה לא יאוחר משנה אחת מיום התאונה. התביעה שהוגשה באיחור עלולה להידחות או לפגוע באופן משמעותי בגובה הפיצויים.

האם עורך הדין שלי יכול לייצג אותי בוועדה הרפואית של ביטוח לאומי?

כמובן ואפילו רצוי.

נפגעתי בתאונת דרכים בעת העבודה, מי ישלם לי פיצויים?

במקרה זה, הנפגע יקבל פיצויים משני מקורות – מביטוח לאומי ומחברת הביטוח של נהג הרכב הפוגע.

תאונות תלמידים

אילו מקרים לא מכסה הביטוח?

 • נזק כתוצאה מתאונות דרכים
 • מחלות למיניהן
 • נזק כתוצאה מתאונת עבודה
 • נזק כתוצאה מרשלנות רפואית
 • נזק כתוצאה מפעולה צבאית
 • נזק כתוצאה מפעולת איבה/מעשה טרור
 • נזק כתוצאה מעבירה פלילית.

מי יקבע את גובה הנכות?

גובה הנכות יקבע ע”י מומחה רפואי בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי.

מתי התביעה מתיישנת?

תביעות לפי פוליסת ביטוח תאונות אישיות מתיישנות לאחר שלוש שנים מיום התאונה. תקופת ההתיישנות נספרת מיום הגעת הנפגע לגיל 18.

הבן שלי נפגע כששיחק כדורגל ושבר את הרגל. האם אנחנו יכולים להגיש תביעת פיצויים לפוליסת ביטוח תאונות אישיות?

כן! פוליסת ביטוח תאונות אישיות מכסה כל תאונה שארעה לקטין וגרמה לנזק גוף בכל שעות היממה (גם בפעילות מחוץ לכותלי המוסד החינוכי). סכום הפיצוי תלוי באחוזי הנכות שנקבעו לנפגע.

רשלנות רפואית

מהי רשלנות רפואית?

לא כל מקרה בו נגרם למטופל נזק במהלך טיפול רפואי מהווה רשלנות רפואית. רשלנות רפואית תוגדר כמתן טיפול רפואי לרבות, הליך אבחון, ניתוח, מתן טיפול תרופתי לאדם/חולה ע”י מי שקשור במתן הטיפול ובכלל זה רופא, בית חולים, קופ”ח, אחיות, רוקחים, תוך חריגה מהסטנדרט הרפואי המקובל כאשר בעקבות אותו טיפול אשר חרג מן הסטנדרט הרפואי המקובל נגרמו לאדם נזקים כבדים, כגון נכות צמיתה, הפרעות חמורות או אף גרמו למותו של המטופל.

מה הנפגע צריך להוכיח על מנת שיצליח בתביעת רשלנות רפואית?

על מנת שהתביעה תצליח על הנתבע להוכיח התקיימותם של כל התנאים המהווים את הבסיס לעוולות הרשלנות הקבועות בפקודת הנזיקין ובכלל זה:

 • קיומה של חובת זהירות מושגית וקונקרטית
 • הפרה של אותה חובת זהירות כלפיו
 • קיומו של קשר סיבתי בין אותה הפרה של חובת זהירות לנזקים שנגרמו לו.

באילו תחומים רפואיים מוגשות תביעות רשלנות רפואית לעיתים קרובות?

רשלנות רפואית יכולה להתרחש בכל תחום של הרפואה ומשרד עו”ד רובין וימר ושות’ בעל ניסיון רב והצלחות משפטיות בתביעות רשלנות רפואית במספר רב של תחומים ובכלל זה התחומים הבאים: ניתוחים כירורגיים, ניתוחי עיניים, רפואת שיניים, איחור באבחון, הסכמה מדעת, מומים מולדים, גניקולוגיה ועוד.

תאונות דרכים

מהי תאונות דרכים?

הסעיף הראשון של החוק מגדיר תאונת דרכים כ”מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה (רכב, אוטובוס, אופנוע, וכו ‘). יש לציין כי עפ”י הקבוע בחוק זכאים לפיצוי נהג ברכב, נוסעי הרכב והלכי רגל שנפגעו ע”י רכב ובתנאי שהתקיימו התנאים הקבועים בחוק.

מה הכוונה “למטרת תחבורה”?

באופן כללי, מדובר בשימוש ברכב מנועי (רכב, אוטובוס, אופנוע, וכו ‘) כאמצעי כדי להגיע ממקום למקום, עליה לרכב, ירידה מהרכב, חניה, דחיפה ובלימה, וכן תיקון (למשל, החלפת צמיג עקב פנצ’ר (תקר)) – כל אלה נחשבים לשימוש ברכב למטרת תחבורה.

מהו רכב מנועי?

על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, הרכב המנועי המעורב בתאונה חייב לעמוד בהגדרת החוק. רוב רובם של כלי הרכב המוכרים לנו עונים להגדרה הקבוע למעט כלי רכב חריגים כגון: כיסאות גלגלים חשמליים. בנוסף, בשנים האחרונות מתרחב השימוש ברכבים כגון : קורקינט חשמלי, אופניים חשמליים וקלנעיות, לגביהם המצב המשפטי אינו ברור לחלוטין.

מי משלם לנפגע את הפיצוי?

בדרך כלל ניתן לומר את הדברים הבאים : נהג הרכב ונוסעיו יתבעו את חברת הביטוח  שביטחה את הרכב בתוכו נפגעו בביטוח חובה. הולך רגל יתבע את חברת הביטוח שביטחה את הרכב שפגע בו בביטוח חובה. אם לרכב הפוגע אין ביטוח, או כאשר מדובר בתאונת פגע וברח, יכול הולך הרגל שנפגע להגיש תביעה נגד “קרנית” – קרן שהוקמה במטרה לפצות את הזכאים לפיצוי כאשר הנפגע אינו יכול לתבוע את מבטחת הרכב הפוגע.

עבור מה מקבלים פיצוי?

פיצויים של נפגע בתאונת דרכים כוללים ימי מחלה, הפסדי השתכרות שנגרמו ויגרמו לו כתוצאה מאובדן כושר עבודה (אפילו חלקי), הוצאות עבור טיפולים רפואיים, הוצאות עבור עזרת הזולת שנגרמו ויגרמו לו בעקבות התאונה, הוצאות נסיעה/ניידות שנגרמו ויגרמו לו בעקבות התאונה, הוצאות מיוחדות כגון: התאמת דיור ורכב וכן פיצוי עבור כאב וסבל.

כיצד נקבע גובה הפיצוי ?

גובה הפיצוי לו זכאי הנפגע תלוי בחומרת הפגיעה ובנתוניו האישיים של הנפגע.

 • חומרת הפגיעה נמדדת ב”אחוזי נכות” כאשר אחוזי הנכות נקבעים באמצעות  אחד משני המנגנונים הקבועים בחוק. המנגנון הראשון והעיקרי בחוק הוא מינוי מומחה ו/או מומחים רפואיים ידי בית המשפט אשר בודקים את הנפגע, ובמקרים מסוימים, כאשר תאונת דרכים מהווה גם תאונת עבודה, הגורם שיכול לקבוע את אחוזי הנכות של הנפגע הוא הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי.
 • הפיצויים נקבעים לפי אחוזי הנכות של המבוטח יחד עם נתוניו האישיים כגון גיל, השכלה, שכר חודשי לפני התאונה ויכולת השתכרות העתידית אם התאונה לא הייתה מתרחשת
פנסיה ואובדן כושר עבודה
תאונות עבודה
תביעות ביטוח
ביטוח לאומי
רשלנות רפואית
תאונות דרכים
תאונות תלמידים
ליעוץ פרטני

צרו קשר עוד היום
לפגישת יעוץ