תקופת ההתיישנות בדיני הנזיקין

בעולם המשפט, ישנו מוסד המכונה "תקופת התיישנות". כלומר, המדובר בתקופה שלאחר שזו חולפת, לא ניתן יותר להגיש תביעה בשל הנזק, לצורך העניין, שנגרם לכם. כמו למשל, בתחום המשפט האזרחי ודיני הנזיקין. שהיה ונגרם לכם נזק כלשהו, גופני, נפשי וכיוצא בזה. הרי, שבאופן עקרוני, בחלוף תקופה של מעל 7 שנים, מיום גרם הנזק, לא ניתן להגיש יותר תביעה לקבלת פיצו

בעולם המשפט, ישנו מוסד המכונה “תקופת התיישנות”. כלומר, המדובר בתקופה שלאחר שזו חולפת, לא ניתן יותר להגיש תביעה בשל הנזק, לצורך העניין, שנגרם לכם. כמו למשל, בתחום המשפט האזרחי ודיני הנזיקין. שהיה ונגרם לכם נזק כלשהו, גופני, נפשי וכיוצא בזה. הרי, שבאופן עקרוני, בחלוף תקופה של מעל 7 שנים, מיום גרם הנזק, לא ניתן להגיש יותר תביעה לקבלת פיצוי בגין אותו נזק. ואם לא די בכך, הרי שמומלץ להיזהר ממקרים אחרים, שבהם, קיימות תקופות התיישנות קצרות, אף יותר ובאופן משמעותי, מ-7 השנים כנזכר למעלה. ולכן, מומלץ לדאוג ושלא “לפספס” את זכותכם לתבוע בגין נזק שחלילה נגרם לכם. שכן, גובה הפיצוי עלול להפוך לפספוס כואב של מיליוני שקלים שצריכים להיות ברשותכם.

לאור חשיבות הנושא, מצאנו לנכון לציין מספר דוגמאות בעניינן קיימת תקופת התיישנות מקוצרת כמפורט להלן:

תביעות ביטוח- יש לשים לב היטב, כי היה ונגרם לכם חלילה נזק והנכם סבורים שאותו נזק מכוסה על ידי פוליסת ביטוח שברשותכם. דעו, כי באופן עקרוני עומדת לרשותכם תקופה של 3 שנים בלבד, בכדי לתבוע את זכויותיכם מחברת הביטוח. ולא 7 שנים, כמו ברוב התביעות בנזיקין. ואם לא די בכך, הרי שלעתים יכולה להיקבע בפוליסת הביטוח עצמה, תקופת התיישנות קצרה אף יותר מ-3 השנים הנזכרות מעלה.

תביעה כנגד הביטוח הלאומי- לנפגעים המעוניינים לתבוע את הביטוח הלאומי, עומדת לרשותם עקרונית, תקופה של שנה אחת בלבד לעשות כן.

תביעה כנגד משרד הביטחון- היה וחלילה נפגעתם כחיילים ונגרם לכם נזק. הרי, שאת התביעה כנגד משרד הביטחון עליכם להזדרז ולהגיש, תוך 3 שנים מיום שחרורכם מהצבא.

שימו לב, שכפי שישנם מקרים בהם תקופות התיישנות מקוצרות. הרי שלעומתם, ישנם מקרים שבהם תקופת ההתיישנות מוארכת מעל ל-7 שנים. לדוגמה, במקרה שהתובע הינו קטין ועוד.

מדוע חשוב להתייעץ עם עו”ד מומחה?

עקב חשיבותו הרבה של הנושא, והנזקים החמורים שעלולים להיגרם לכם כתוצאה מהתיישנות. מומלץ לפנות בהקדם לעו”ד מומחה, אשר יביא לידיעתכם את אפשרויות התביעה העומדות לרשותכם. וכמובן, ידאג למנוע מתביעתכם להתיישן.

 

למען הסר ספק, אין לראות בשום פנים ואופן במאמר זה על המידע שהינו מחיל בתוכו, תחליף לייעוץ משפטי עם עו”ד מומחה בתחום. שכן, בין השאר ובייעוץ שכזה, יינתן לפונה מידע בזמן אמת ובהתאם למקרהו הספציפי ולגופו. לפיכך, כל נזק שייגרם לאדם כזה או אחר מתוך שימוש במידע המופיע במאמר זה ייגרם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.ליעוץ פרטני

צרו קשר עוד היום
לפגישת יעוץ